dilluns, 5 de setembre de 2022

BENVINGUTS AL NOU CURS 22-23

PRESENTACIÓ CURS 2022-23


La química és una ciència present en molts dels àmbits de la societat, estudia les substàncies i els materials, la seva estructura i propietats i les reaccions que les transformen. Les múltiples aplicacions abasten diferents àrees, com el disseny de materials i de fàrmacs, el disseny i millora de nous combustibles, l'obtenció de fertilitzants i insecticides per a l'agricultura, l'elaboració de pigments i colorants sintètics, etc. La química també aporta elements conceptuals i tècniques molt valuoses a altres disciplines científiques, com ara les ciències de la vida i de la salut, les ciències de la Terra i del medi ambient i l'enginyeria.
La química opera tres nivells. En el primer, el nivell macroscòpic, mira de descriure i explicar la matèria i les seves transformacions En el segon, el nivell microscòpic, mira d'interpretar aquests fenòmens mitjançant models atomico-moleculars, que impliquen la consideració d'entitats submicroscòpiques com els àtoms, les molècules i els ions i de les seves propietats. En el tercer, el nivell representacional o simbòlic, es representen les substàncies i els seus canvis i les entitats microscòpiques que les constitueixen, mitjançant símbols, fórmules, equacions, diagrames i models.
Com treballarem la química al batxillerat?
1.    Mirant al nostre entorn i intentant analitzar i interpretar què és el que passa
2.    Llegint i analitzant textos científics
3.    Coneixent els símbols i la nomenclatura química
4.   Sistematitzarem aspectes concrets de la química que ens permeti resoldre problemes i qüestions diverses.
5.    Amb treball pràctic al laboratori.

Materials
a)   Llibre de química virtual Ed. Casals
b)   Llibreta i/o dossier de treball
c)    Bata de laboratori 
d)   Entorn virtual: Bloc de química amb activitats, exercicis i dates d’interès.Classroom. 

Metodologia de treball:
A partir d’una situació real del nostre entorn analitzar què passa i interpretar-ho. Explicació i discussió dels temes d’estudi. Explicació teòrica i realització d’exercicis  en grup, individuals i de reforç-repàs. Realització d’esquemes-resum de cada tema. Controls periòdics i acumulatius. Treball pràctic de laboratori.
Criteris d’ avaluació:
ü  70% controls i proves orals (d’aquest el 40% correspon a la nota de control global i un 30% a la resta de controls i proves)
ü 20% treballs, exercicis realitzats a classe o casa. Esquemes, dossier. Llibreta de pràctiques
ü  10% interès, actitud, participació
(recordar que les faltes d’ortografia descompten 0,1 amb un màxim de 2 punts)
Parcials a l’acabar cada tema i global a la setmana de controls globals de batxillerat.

És important tenir la llibreta neta i actualitzada amb els exercicis i activitats. Ës molt important assistir a classe amb els conceptes repassats i amb una primera lectura dels apartats nous a treballar. Cal estudiar a casa per recordar, i aprendre conceptes fonamentals per poder avançar. És important preguntar els dubtes a classe i no deixar coses sense entendre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada